Ontmoeting | 22-11-2015

Zondag 22 November in Café Verwondering:
“Vechten waar het nodig is en opbouwen waar dat kan”

foto rsz_kees_van_den_heuvel_3In 2010 was Hooglander Kees van den Heuvel de laatste commandant van Task Force Uruzgan. Onder zijn leiding trok Nederland zich terug uit Afghanistan. Hij maakte carrière binnen het leger en werd meerdere malen uitgezonden naar militaire missies in het buitenland.

“Het welslagen van de Nederlandse missies berust op een mix van het brengen van veiligheid en van opbouw”, zegt Kees. Daarbij vallen er onvermijdelijk doden en gewonden, terwijl het ongewis is of de behaalde resultaten blijvend zijn.

Zie de recent oplaaiende gevechten in het Uruzgan gebied. In het Café gaan we met Kees van den Heuvel over deze immer actuele thematiek in gesprek, maar ook over zijn levensopvatting en hoe hij in het leven staat.

Hoe blikt hij terug op zijn ervaringen – als militair en als burger? Was de prijs van de gesneuvelden en gewonden niet te hoog? En hoe kijkt hij aan tegen het vraagstuk van oorlog en vrede vanuit zijn christelijke achtergrond? Hoe absoluut is het gebod ‘gij zult niet doden’? Zijn oorlogen gerechtvaardigd? Over het nut van de missie in Uruzgan zegt Kees ,, Niet iedereen ziet wat de veiligheid in Afghanistan bijdraagt aan de veiligheid in Europa. Misschien hebben we onvoldoende duidelijk gemaakt wat we allemaal gedaan hebben.’’

← Home